Aangevraagde omgevingsvergunning Azaleastraat 11 in Sint-Michielsgestel

 

Registratienummer 2021340

Aangevraagd op 18 oktober 2021

het plaatsen van een dubbelzijdige nokverhoging

Reguliere procedure voor de activiteit: bouwen

 

Informatie

Met vragen over de ingediende aanvraag kunt u alleen op afspraak terecht bij het

team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Telefoonnummer (073) 553 11 50 of

e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

 

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

Naar boven