Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 374173omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning Kruisplein 25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Kruisplein 25, 3014DB, wijzigingen t.o.v. OMV.19.12.00392. Een ander gevelontwerp, waarbij een andere indeling en materiaalgebruik aan de gevel wordt toegepast dat (boven een hoogte van 100 meter) afwijkt van zowel het geldende bestemmingsplan als de verleende vergunningen - Het vervallen van één van de twee sun-cuts in de zuidtoren - De indeling van lobby’s op de begane grond - Aanpassingen aan de hoofddraagconstructie (mede ten gevolge van bovengenoemde aanpassingen). Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (aanvraagdatum 06-10-2021, dossiernummer OMV.21.10.00111).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.