Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

 • 1.

  Het legaliseren van een garagebox op de locatie Heiluststraat 20G 7 & 20G 8 (kadastraal perceel H2948) (d.d. 14.10.2021)

 • 2.

  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de locatie Seringenstraat 13, 6466 XL (d.d. 15.10.2021)

 • 3.

  Het bouwen van een garage naast de woning en het aanleggen van een inrit op de locatie Caumerstraat 63, 6467 GJ (d.d. 18.10.2021)

 • 4.

  Het bouwen van een bedrijfshal op de locatie Klarenanstelerweg 2, 6468 EP (d.d. 18.10.2021)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 27 oktober 2021

Naar boven