Gemeente Bergeijk - Verlengen geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart tot en met 31 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

Overwegende dat gelet op het verlopen van de geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart op 31 december 2021;

besluiten:  

  • 1.

    De geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart te verlengen tot en met 31 december 2022;

  • 2.

    De gemeenteraad van Bergeijk op de hoogte te stellen middels een raadsinformatiebrief.

Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Beleid:

Door het verlengen van de geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart blijft het bestaande beleid tot en met 31 december 2022 gehandhaafd.

Bergeijk, 19 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven