Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2021, 373215omgevingsvergunningToestemming voor het houden van een clubtentoonstelling op 31 oktober 2021 op de locatie Hoofdweg 84 in Klarenbeek

Datum besluit: 20 oktober 2021

 

Kenmerk: BW-2021-0101

 

Het gaat hierbij om de volgende vergunningen/ontheffingen:

  • Evenement

 

Informatie

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571–27 93 35. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan omgevingsvergunning@voorst.nl en vermeld daarbij het zaaknummer. Door de corona-uitbraak vragen wij u niet persoonlijk naar het gemeentehuis te komen. Wij volgen hierin het advies van het RIVM.

 

Bezwaar

 

Termijn voor bezwaar maken

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit en/of de besluiten? Dan kunt u, tot zes weken gerekend vanaf 21 oktober 2021, bezwaar maken bij de burgemeester en/of ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Het besluit en/of de besluiten treedt/treden direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit en/of de besluiten buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Bij wie maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met de verleende evenementenvergunning? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar de burgemeester. Er kunnen ook besluitonderdelen zijn waarmee u het niet eens bent waarover niet de burgemeester maar ons college beslist. Bijvoorbeeld bij een ontheffing voor het produceren van geluid of een tijdelijke verkeersmaatregel. Vermeld dan ook ons college in de adressering.