Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2021, 372964andere vergunningverleende APV vergunning, de kern Riethoven, houden van een huis-aan-huis collecte van 15 tot en met 19 november 2021 ten behoeve van Sinterklaas

Met het oog op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht volgt hieronder een opgave van de verleende APV vergunning:

Nr.: BER-2021-1315

Omschrijving: de kern Riethoven, houden van een huis-aan-huis collecte van 15 tot en met 19 november 2021 ten behoeve van Sinterklaas

Dit besluit ligt vanaf 21 oktober 2021 zes weken ter inzage. Voor het inzien van deze stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 21 oktober 2021 en bedraagt zes weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de redenen waarom u bezwaar maakt

  • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Postbus 10.000

5570 GA BERGEIJK

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank 's Hertogenbosch

Sector bestuursrechtspraak

Postbus 90125

5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Aan het indienen van een verzoek voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.