Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2021, 372534omgevingsvergunningOmgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van 7 nieuwbouwwoningen op de locatie IJsbaanweg 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A en 7B in Twello

Datum besluit: 4 oktober 2021

Kenmerk: SXO-2021-0489

 

Informatie

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571–27 93 35. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan omgevingsvergunning@voorst.nl en vermeld daarbij het zaaknummer. Door de corona-uitbraak vragen wij u niet persoonlijk naar het gemeentehuis te komen. Wij volgen hierin het advies van het RIVM.

 

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u, tot zes weken gerekend vanaf 5 oktober 2021, schriftelijk bezwaar maken bij ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.