Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2021, 372533andere vergunningAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Frans Bruursplein in Casteren, organiseren van een barbecue op het Plein Feest op 24 oktober 2021 en in 2022, 2023, 2024 en 2025

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding algemene plaatselijke verordening is afgehandeld:

Locatie:

Frans Bruursplein in Casteren

Omschrijving:

organiseren van een barbecue op het Plein Feest op 24 oktober 2021 en in 2022, 2023, 2024 en 2025

Verzenddatum:

20 oktober 2021

Zaaknummer:

BLA-2021-1216

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag na verzending van het besluit en bedraagt 6 weken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als in de aanvraag alleen een meldingsplichtige activiteit is opgenomen.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.