Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Europalaan (TZ1), Frankrijkstraat (BE35), Kon. Julianalaan (CA31), Zwitserlandstraat (TT32), Benschopperweg ( BL344, BZ216, BV2), Pandora (HW1), Nova Zembla (ZT20 & ZT38), Boomgaard (LD48 en LJ59) en Hitteschild (EA6)

Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein

Besluiten vast te stellen:

  • 1.

    het ontwerplocatieplan voor de Europalaan (TZ1), Frankrijkstraat (BE35), Kon. Julianalaan (CA31), Zwitserlandstraat (TT32), Benschopperweg ( BL344, BZ216, BV2), Pandora (HW1), Nova Zembla (ZT20 & ZT38), Boomgaard (LD48 en LJ59) en Hitteschild (EA6).

  • 2.

    de individuele ontwerplocaties ondergrondse restafvalcontainers; een en ander zoals aangegeven in de bijlagen bij dit besluit.

IJsselstein, 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van IJsselstein

W.M. van de Werken

Gemeentesecretaris

P.J.M. van Domburg

Burgemeester

Zienswiizeprocedure

Op dit besluit is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Dat betekent dat met ingang van de datum van het ter inzage leggen van dit ontwerpbesluit (vrijdag 22 oktober 2021) gedurende een periode van zes weken zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De laatste dag van de hiervoor genoemde termijn is vrijdag 3 december 2021.

Naar boven