Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 37209Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp exploitatieplan ‘Heeswijkse Akkers, Heeswijk-Dinther’

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers, Heeswijk-Dinther’ en het voorontwerp exploitatieplan ‘Heeswijkse Akkers, Heeswijk-Dinther’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud

Met dit plan wordt aan de westrand van Heeswijk-Dinther een woonwijk met 70 woningen mogelijk gemaakt. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt het toekomstige ruimtelijk kader vastgelegd.

Het voorontwerp exploitatieplan regelt het kostenverhaal in het geval van private ontwikkelingen. Het gebied wordt begrensd door de achterzijde van (woon)percelen aan de Veldstraat aan de noordzijde en aan de oostzijde door de achterzijde van (woon)percelen aan de Doctor Bout-kantstraat. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de achterzijde van percelen aan de Hoofdstraat, respectievelijk Gouverneursweg en aan de westzijde door de zijdelingse erf-grenzen van de percelen, plaatselijk bekend Gouverneursweg 2 en Veldstraat 29.

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft de gemeentelijke ambities voor dit plangebied weer. Er is echter nog geen overeenstemming met alle zakelijk gerechtigden van de ondergrond van de geprojecteerde woningen en de ontsluitingsweg tussen het plan en de Hoofdstraat. De Veldstraat wordt in de richting van de Abdijstraat afgesloten voor motorverkeer.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp exploitatieplan liggen met ingang van 11 februari 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPHeeswijkseAkkers-vo01).

Reageren

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op het voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp exploitatieplan reageren door het indienen van een inspraakreactie of via de contactmogelijkheden genoemd op de website www.bernheze.org/heeswijkseakkers. Een inspraakreactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch.

Heesch, 10 februari 2021