Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame, Simon Smitweg 16 2353GA Leiderdorp, LDPZ2021-000329.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Simon Smitweg 16 2353GA Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2021-000329

Datum ontvangst aanvraag: 27-09-2021 16:29

Omschrijving: Plaatsen van lichtreclame

Procedure: regulier

Naar boven