Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Stiegel 13

Betreft: het vernieuwen van de keerconstructie en en nieuwe scheidingsmuur

Locatie: Stiegel 13

Ontvangstdatum: 18 oktober 2021

Kenmerk:2021-021216

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven