Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren archeologie werkzaamheden, deels amoveren panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor vergroten bouwmogelijkheden (ontvangstdatum 01-09-2021, dossiernummer 202175794)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden 

Groningen, 21 oktober 2021

Naar boven