Kennisgeving ontvangst melding, Kommelsweg 1, 6245KC Eijsden

Betreft: het veranderen van de activiteiten

Locatie: Kommelsweg 1, 6245KC Eijsden

Zaaknummer:2021-016541

Ontvangstdatum: 27 augustus 2021

De melding gaat over de activiteit(en):

  • oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kijkt u op www.aimonline.nl.

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven