Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Broeksterweg 24 A in Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben op 18 oktober 2021 een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk toestaan van groepsaccomodatie op de locatie Broeksterweg 24 A in Pieterburen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.

Naar boven