Aangevraagde omgevingsvergunning Haarenseweg ong. in Esch

 

Ontvangen op 19 oktober 2021:

- Haarenseweg ong. in Esch: het rooien van een eik uit berm tussen weg en fietspad

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

 

Naar boven