Kennisgeving termijnverlenging 2021-011193, Rijksweg 229, 6245LZ Eijsden

Betreft: het milieuneutraal veranderen van stal 10

Locatie: Rijksweg 229, 6245LZ Eijsden

Kenmerk: 2021-011193

Besluitdatum:3 september 2021

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit:

  • doorvoeren van een milieuneutrale wijziging

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven