Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsweg 11

Op 18 oktober 2021 heeft gemeente Putten een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van het bedrijfspand (bouwen, milieuneutraal wijzigen) op locatie Nijverheidsweg 11. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W 21/399. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

  • Bouwen

  • Milieu (neutraal wijziging)

Procedure

Tegen een binnengekomen aanvraag kan nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is de kennisgeving van de binnenkomst van de aanvraag. Het plan wordt nog getoetst.

Naar boven