Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Meerbosweg (ongenummerd) te Erp

Op 18 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Meerbosweg (ongenummerd) te Erp. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0823. De aanvraag betreft het realisren van een voedselbos en omvat de volgende activiteit(en):

  • Flora en Fauna

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Inlichtingen ingediende aanvragen

Voor inlichtingen over de ingediende aanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.

Naar boven