Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Wieken 66, 1633GX Avenhorn

Op 8 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Wieken 66, 1633GX Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001135. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven