Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 10 iepen en 6 sparren in openbaar groen bij Quaedvlieglaan 1, Openbaar groen naast Quaedvlieglaan 1

Betreft:kappen van 10 iepen en 6 sparren in openbaar groen bij Quaedvlieglaan 1

Locatie:Openbaar groen naast Quaedvlieglaan 1

Ontvangstdatum:30 augustus 2021

Kenmerk:0882-0000004225

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt tegen deze ingediende aanvraag (nog) geen zienswijze/bezwaar/beroep indienen.

U kunt deze stukken, vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak inzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Naar boven