Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 369586omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wolsbergerweg 1 Voorthuizen, het tijdelijk gebruiken van een recreatiewoning voor zorg jong-volwassenen

 

Zaaknummer 2021W2358

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.