Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 369585omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wesselseweg 132 Kootwijkerbroek, het plaatsen van drie faunatorens

 

Zaaknummer 2021W2046

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.