Voorgenomen verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het bouwen 22 woningen (De Parel van Zuid) Zuideinde, hoek Celebesstraat Wormerveer

Dossiernummer : O20191626

Inzage: het ontwerpbesluit met bijlagen is gedurende 6 weken, vanaf donderdag 21 oktober 2021 t/m woensdag 1 december 2021 in te zien op www.zaanstad.nl zoekterm ‘bekendmakingen’. Wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op www.zaanstad.nl in. Wij nemen dan contact met u op. Zienswijzen: tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W.

Naar boven