Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2021, 369248ander besluit van algemene strekkingVertrokken naar onbekende bestemming

 

 

De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Adres

Datum besluit

Uitschrijving wegens vertrek naar

Luyten, B.A.J.

Wilhelminalaan 98,

5531 HV Bladel

18-10-2021

Land onbekend

Polak, L.W.

Loonseweg 16,

5527 AC Hapert

18-10-2021

Land onbekend

Renwarin, P.

Poststraatje 6

5531 AX Bladel

18-10-2021

Land onbekend

Sekulski, D.M.

Dalem 3,

5527 JE Hapert

18-10-2021

Land onbekend

 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 29 november. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.