Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen van een eik op de kruising Nieuwe Dijk / Kooiweg in Wanneperveen

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben op 18 oktober 2021 een omgevingsvergunning (reguliere procedure) verleend. Zij geven hiermee toestemming voor het kappen van een eik op de kruising Nieuwe Dijk / Kooiweg in Wanneperveen.

Informatie over de vergunning

U kunt de vergunning bekijken in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. De openingstijden zijn: maandag van 9.00 - 17.00 uur, dinsdag van 9.00 - 18.00 uur, woensdag van 9.00 - 18.00 uur, donderdag van 11.00 - 20.00 uur, vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook telefoonnummer 14 0521 bellen.

Bent u het niet eens met de vergunning?

Binnen 6 weken na de datum, waarop de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden bezwaar maken. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de vergunning. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het bezwaarschrift stuurt u aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

Voorlopige voorziening

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx. U kunt de rechtbank Overijssel ook bellen via telefoonnummer: 088 361 55 55.

 

Naar boven