Groningerlaan, Cruquius - nieuwbouwen 44 woningen Wickevoort

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het nieuwbouwen van 44 woningen Wickevoort op de locatie Groningerlaan 1 t/m 31 (oneven) en 2 t/m 54 (even) te Cruquius. Datum verlengingsbesluit: 18 oktober 2021 Aanvrager: AM B.V. Zaaknummer: 10513463

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven