APV evenementenvergunning aanvraag (Jachthaven te Wanssum)

Omschrijving: Intocht Sinterklaas d.d. 21-11-2021

Locatie: Jachthaven te Wanssum

Kenmerk: EV-2021-053

Het betreft hier een kennisgeving. Op verzoek kunt u de aanvraag inzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de frontoffice VTH, bereikbaar via 0478-523 333 of infoVTH@venray.nl. U kunt desgewenst opmerkingen of een zienswijze indienen. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze kunt u kijken op https://www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.

namens de Burgemeester van Venray,

Senior vergunningverlener APV, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving,

Pieter Driessen

Naar boven