APV evenementenvergunning verleend (Vredeweg 7-9 te Vredepeel)

Omschrijving: Spektakel bij van Bakel d.d. 24-10-2021

Locatie: Vredeweg 7-9 te Vredepeel

Kenmerk: EV-2021-050

Datum besluit: 13 oktober 2021

Op verzoek kunt u het besluit inzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de frontoffice VTH, bereikbaar via 0478-523333 of InfoVTH@venray.nl. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - gedurende een periode van zes weken met ingang van 19 oktober 2021 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit. U dient het bezwaarschrift in bij de Burgemeester. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • uw naam en adres

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar.

U kunt ook digitaal een bezwaar indienen via https://www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift.

namens de Burgemeester van Venray,

Senior vergunningverlener APV, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving,

Pieter Driessen

 

Naar boven