Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2021, 367719omgevingsvergunningVerdagen beslistermijn omgevingsvergunning Judith Leysterlaan 6

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen.

  • Judith Leysterlaan 6, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 916507, ontvangen 30 september 2021, reguliere procedure.

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk