Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2021, 367704omgevingsvergunningVerdagen beslistermijn omgevingsvergunning Burg. van Lennepweg 32

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen.

  • Burg. van Lennepweg 32, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, wabonummer 904372, ontvangen 9 september 2021, reguliere procedure.

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk