Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2021, 367635overige overheidsinformatieVergadering gemeenteraad 28 oktober 2021

 

De gemeenteraad van Heemstede houdt een raadsvergadering op 29 oktober 2021 om 20.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede.

Op de agenda:

  • Opening en vaststellen agenda raadsvergadering 28 oktober 2021

  • Vragenuur raadsvergadering 28 oktober 2021

Bespreekpunten:

  • Het Wegcategoriseringsplan Heemstede 2021, met bijbehorende middelen voor de uitvoering.

Hamerpunten:

  • Najaarsnota 2021

  • Toekomstvisie Weekmarkt Heemstede en Marktverordening Heemstede 2022

Overige punten:

  • Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering van 28 oktober 2021

  • Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail griffie@heemstede.nl