Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een poel op locatie Ostaaijensebaan 19 in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 12 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-003944 voor het aanleggen van een poel op locatie Ostaaijensebaan 19 in Achtmaal te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-003944 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven