Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de carport, plaatsen schutting en vervangen jacuzzi op locatie Kleine Heistraat 16 K001 in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 12 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-004630 voor het plaatsen van zonnepanelen op de carport, het plaatsen van een schutting en het vervangen van een jacuzzi op locatie Kleine Heistraat 16 K001 in Wernhout te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-004630 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven