Publicatie collectes november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft een collectevergunning verleend aan:

 

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Voor de periode van 14 november 2021 tot en met 20 november 2021

 

Kerk in Actie

Voor de periode van 21 november 2021 tot en met 27 november 2021

 

Stichting Leger des Heils

Voor de periode van 28 november 2021 tot en met 4 december 2021

 

 

U kunt de collectanten vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Lees dit zorgvuldig. Wanneer u het niet vertrouwt, bel dan de politie. Voor informatie over collectes kunt u contact opnemen met het team Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer (0493) 671 212.

Naar boven