4520 Verleende omgevingsvergunning - Het Everloo 13

Verleende omgevingsvergunning

 

Datum indiening: 23-9-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Het Everloo 13

 

Dossiernummer: 4520

 

Dossieromschrijving: oprichten van een woning

 

Naar boven