Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning vergunningvrij - Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 5633 en 7345) in Kudelstaart

Zaaknummer Z21-070478

Gemeente Aalsmeer heeft op 15 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reconstructie aan de rijbaan en het fietspad. De locatie is Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 5633 en 7345) in Kudelstaart.Het project is vergunningvrij

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 0297–387575. U kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De actuele openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen in Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op aalsmeer.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 16 oktober 2021en bedraagt 6 weken.

Naar boven