Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning op het perceel Zuideinde 11, 1657ED Abbekerk

De gemeente heeft op 15 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000484 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning op locatie Zuideinde 11, 1657ED Abbekerk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven