Kennisgeving ontvangst Melding AIM op locatie Biggelaarstraat 1 BEDR in Zundert

Op 29 september 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Biggelaarstraat 1 BEDR in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005508.

De melding betreft het oprichten van een foliekas.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-005508 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven