Gemeente Tynaarlo Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat 7 te Zeijen’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 7 te Zeijen’ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud

Voor het perceel Hoofdstraat 7 te Zeijen wordt toepassing gegeven aan de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. Het grootste deel van de agrarische opstallen zal, met uitzondering van de voormalige bedrijfswoning, worden gesloopt. Ter vervanging van deze opstallen kan een compensatie-woning worden gerealiseerd. De voormalige agrarische bedrijfswoning dient daarbij eveneens te worden voorzien van een woonbestemming.

Inzien van de stukken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 19 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Voor de openingstijden verwijzen wij u naar onze website (www.tynaarlo.nl).

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID) NL.IMRO.1730.BPHoofdstr7Zeyen-0301.

Wilt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo. Dat kan per post naar Postbus 5, 9480 AA Vries of per e-mail naar info@tynaarlo.nl Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E.G. Zijlstra via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0592 - 266 662).

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.

Naar boven