Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –vastgesteld beeldkwaliteitsplan Nederhemert, Kapelstraat De Meander

 

 

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 het beeldkwaliteitsplan De Meander Nederhemert vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als, en opgenomen in de bestaande welstandsnota van de gemeente Zaltbommel.

In het beeldkwaliteitsplan staan de contouren van de gewenste ruimtelijke uitstraling van het gebied.

 

Begrenzing van het gebied

Het gebied beslaat het plangebied van bestemmingsplan Nederhemert, Kapelstraat De Meander.

 

Inzage

Het beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage

U kunt de stukken bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen dit besluit.

Deze aanvulling op de welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het omgevingsloket.

Naar boven