Bestemmingsplan ‘Ronde Akkers Riel” (Riel)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat het op 13 juli 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Ronde Akkers Riel” (NL.IMRO.0785.BP2020002Rondeakke-vg01), op 1 oktober 2021 inwerking is getreden en onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Goirle, 20 oktober 2021.

het college van burgemeester en wethouders

Jolie Hasselman Mark van Stappershoef

secretaris burgemeester

Naar boven