Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Waterweg 107 A

De gemeente heeft op een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer W 20/478 voor het bouwen van een nieuwe pluimveestal (bouwen, Milieu) LET OP: PUBLICATIE UITGEBREIDE PROCEDURE! op locatie Waterweg 107 A. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

  • Milieu (vergunning)

Inzage op afspraak

De beschikking is elke werkdag in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Fontanusplein 1. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer (0341) 359 611.

Beroepstermijn

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 15 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Naar boven