Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hof van Welleveld 1 en 3 (kavel 14 en 15) te Duiven

De gemeente heeft op 14 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z/21/084046 / 21SZ1479 voor een omgevingsvergunning op locatie Hof van Welleveld 1 en 3 (kavel 14 en 15) te Duiven te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven