Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 36415Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo (O2021-013\0971165883)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-013\0971165883, ingekomen op 22 januari 2021 voor het uitvoeren van kapwerkzaamheden gelegen aan Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.