Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 36408Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo (O2020-222\0971162661)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 16 december 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-222\0971162661 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.