Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas te Heusden

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas te Heusden, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod en het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

het instellen van een tijdelijk parkeerverbod van onderstaande weggedeelte(n):

 

Locatie : Pastoor Arnoldstraat (vanaf kruising Heikamperweg) + parkeerplaatsen

Pastoor Arnoldstraat te Heusden.

Datum : 21 november 2021 van 13.00 tot 15.30 uur.

 

het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Locatie : Pastoor Arnoldstraat te Heusden (vanaf kruising Heikamperweg tot aan

Meijelseweg).

Datum : 21 november 2021 van 14.00 tot 15.00 uur.

 

Naar boven