Gemeenteblad van Opsterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandGemeenteblad 2021, 363606omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning parkeerterrein Loaijerstrjitte 2 te Gorredijk

De gemeente heeft op 13 oktober 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer EV-2021-5120 voor een evenementenvergunning op de locatie parkeerterrein Loaijerstrjitte 2 te Gorredijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

het organiseren van een Paardenmarkt Gorredjk op 30 oktober 2021

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 14 oktober 2021.

Procedure

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@opsterland.nl of telefoonnummer 0512 386 222.