Besluit aanwijzing standplaats Middenweg 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H en 64J In Dirkshorn

 

 

Aanwijzing standplaats

 

Burgemeester en wethouders van Schagen;

Overwegende dat,

  • een omgevingsvergunning is verleend voor zeven standplaatsen op het perceel kadastraal bekend gemeente Harenkarspel, sectie O, nummer 315;

  • deze standplaatsen zijn bedoeld voor het plaatsen van woonunits voor seizoenarbeiders

  • deze standplaatsen moeten worden voorzien van nummeraanduidingen;

 

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 

Besluiten

 

  • ten behoeve van de registratie de onderstaande standplaatsen vast te stellen als standplaatsen in de zin van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag) en de daarbij behorende nummeraanduiding toe te kennen:

Middenweg 64C, 66D, 64E, 64F, 64G, 64H en 64J in Dirkshorn

  • dat de geometrische weergave van de standplaats is opgenomen in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening met nummer 21-053;

  • dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de toegekende nummeraanduidingen voor de standplaatsen;

  • dat dit besluit in werking treedt met ingang van 12 oktober 2021.

 

Schagen, 12 oktober 2021

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Gegevensbeheerder

 

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

 

Naar boven