Gemeente Heusden - Omgevingsvergunning verleend - diverse straten Vlijmen, -wijk 2-kappen acht bomen

 

 

Het college van Heusden heeft op 8 oktober 2021 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit:

 • Kappen

Voor het kappen van acht bomen in de kern Vlijmen.

kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 2233, plaatselijk bekend Julianastraat ter hoogte van nummers 15 en 17 in Vlijmen;

 kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 3271, plaatselijk bekend Borredreef ter hoogte van nummers 22 en 32 in Vlijmen;

 kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie N, nummer 5257, plaatselijk bekend Achterstraat ter hoogte van Groen van Prinstererlaan 8 in Vlijmen;

 kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 3287, plaatselijk bekend Vlaemsche Hoeve ter hoogte van nummer 16 in Vlijmen;

 kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 2136, plaatselijk bekend Sint Catharinastraat ter hoogte van Heistraat nummer 8 in Vlijmen.

 

 

De vergunning is verzonden op 8 oktober 2021 en bij de gemeente bekend onder nummer 1163446.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.

 

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken

 • Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

 • U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  Uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

 

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Voor de vergunningen met de onderdelen slopen, kappen en het uitvoeren van werk of

werkzaamheden, treedt de beschikking pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

 

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffiekosten.

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.

Naar boven